Joram Karmi rođen je u Izraelu, 1976. godine.

Diplomirao je psihologiju je na Univerzitetu u Tel Avivu, a na Hakibucim koledžu stekao obrazovanje i diplomu u oblasti baleta i savremene igre.

Bivši je solista u „Koldemama“ plesnoj kompaniji i slobodni umetnik u različitim projektima, kako u Izraelu, tako i u inostranstvu.

Osvojio je drugu nagradu na izraelskom koreografskom takmičenju „Gvanim“ 1997. godine, a 2000. godine prvu nagradu na Festivalu igre u Pekingu.

Od 1998. do 2001. godine bio je umetnički direktor trupe „Hora Dance“, u Jerusalimu. U tom periodu takođe je kreirao koreografije za nekoliko kompanija, koja su prikazivana u Izraelu i na međunarodnim festivalima. Stvarao je kratka dela za najveće plesne trupe i baletske škole u Izraelu. Svoju plesnu trupu „Fresco“ osnovao je 2001. godine u Tel Avivu.

Nastavio je da predaje klasični balet i kreira balete i plesne produkcije u Izraelu. Gostujući je predavač na kursevima i radionicama širom sveta.

Od sezone 2009-2010. na mestu je balet majstora Nacionalnog baleta iz Tel Aviva, ali i stalni gost-pedagog baletskih skola i kompanija u Roterdamu, Helsinkiju, Rimu i Atini