Vera Obradović je rođena u Beogradu.

Pohađala je baletsku školu »Lujo Davičo« (1974 – 1981), i diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Magistrirala je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu sa radom: Maga Magazinović: umetnost plesa i žensko pismo (pedagogija – feminizam – umetnička praksa). Doktorant je na beogradskom Fakultetu dramskih umetnosti; odobrena tema glasi: Od ritualne igre do koreodrame – semantika i estetika izvođenja. Iskustvo koreografa i pedagoga dopunila je i dvogodišnjim školovanjem na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu, odsek Moderna-jazz igra, u klasi prof. Ljiljane Mišić. Kao koreograf debitovala je 1988. godine na IV Jugoslovenskom baletskom takmičenju u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, kada je nagrađena za koreografiju: Rekvijem (muzika: W.A. Mozart). Igrala je kao solista u »Beogradskom savremenom baletu Smiljane Mandukić« od 1981 -1990, u tom periodu osnovala je i vodila Školu modernog baleta »Smiljana Mandukić« pri NU »Braća Stamenković«, a 1990. od učenika škole formirala vlastitu trupu moderne igre – »XXI Pokret«.

Od 1996. godine radilа је kao asistent Vladimira Logunova za predmet Scenske igre, na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu; 2001. godine izabrana je za docenta za predmete Scenske igre i Scenski pokret, a 2009. godine postala je vanredni profesor na toj Akademiji.

Od 2005. godine dodatno je počela da radi i u Kosovskoj Mitrovici na Fakultetu umetnosti, na dramskom odseku. Radila je i radi kao saradnik u našim najznačajnijim pozorištima - scenski pokret, režiju i koreografiju za brojne predstave, kao i autorske koreodrame. Od 2013. godine u statusu redovnog profesora zaposlena je na Fakultetu umetnosti na Kosovu, u Kosovskoj Mitrovici. Nagrađivana je više puta za koreografiju.

Sa stručnim i naučnim saopštenjima učestvovala je na više internacionalnih kongresa i simpozijuma (Regionalni kongres u Ohridu, Svetski kongres na Kipru, u Atini – CID UNESCO, u Mostaru, simpozijumi u Beogradu povodom života i dela Smiljane Mandukić, Mage Magazinović, Ive Andrića).

Stručne tekstove objavljivala je u zbornicima Matice srpske, Fakulteta dramskih umetnosti, Instituta za književnost i umetnost, novosadskoj »Sceni«. Kritičke prikaze baletskih i plesnih predstava daje na III Programu Radio Beograda, kao i u njihovom časopisu.

Član je Udruženja baletskih umetnika Srbije i Svetskog saveta za igru – CID UNESCO.