Svetlana Bučevac je rođena u Beogradu, gde je završila Baletsku školu "Lujo Davičo", a zatim diplomirala na Filozofskom fakultetu, na odseku za istoriju umetnosti.

Po završetku školovanja dobila je angažman u slovenačkom Narodnom teatru u Mariboru.

Pedagoškim radom bavi se od 1989.godine, a u Državnoj baletskoj školi "Dimitrije Parlić" u Pančevu radi od 1996. godine kao baletski pedagog.

Pohađala je mnoge seminare iz metodike klasičnog baleta od I do VIII razreda, zatim metodike istorijsko-balskih igara i repertoara klasičnog baleta.

Profesionalno je sarađivala sa mnogim istaknutim baletskim umetnicima i pedagozima, i postavila veliki broj koreografija i varijacija klasičnog repertoara za decu baletske škole.

Danas uspešno predaje klasičan balet, istorijske igre, repertoar klasičnog baleta i istoriju igre, što potvrđuju nagrade njenih učenika na domaćim i inostranim takmičenjima (Varna, Berlin, Rim). Radila je kao saradnik Jelene Šantic na pisanju scenarija za emisiju "Istorijat baleta u Srbiji", obrazovnog programa RTS-a.

Autor je licenciranog seminara "Balet Narodnog pozorišta u Beogradu 80-tih i 90-tih godina XX. veka", koji je Ministarstvo prosvete akreditovalo za školsku 2009/2010 godinu.

Od 2012/2013, predaje istorijske igre u Baletskoj školi Nacionalne fondacije za igru.