Sladjana Jovančićje završila fakultet veterinarske medicine u Beogradu.

Jogom se bavi od 1987 godine, kao diplomirani instruktor joge sa medjunarodno priznatim sertifikatom E-RYT 200 (Registry ID: 84760) od stane Yoga alliance.

Osnivač je sportskog udruženja “Durga Yoga Studio” u Beogradu od 2010 godine.

Stilovi joge: Hatha, Iyengar, Vinyasa, Kundalini, Terapeutska, Senior Yoga