Nathan Cottam je baletski igrač i koreograf koji stvara na relaciji Beograd – San Francisko.

Prvi put se susreo sa baletom dok je studirao sociologiju, i od tada je više vremena provodio u baletskom studiju nego na predavanjima.

Radio je sa istaknutim pedagozima iz Holandije, Švedske, Jute i Njujorka, od kojih je učio ne samo tehniku klasičnog baleta i moderne igre, već i posebnosti umetničke igre u odnosu na ostale umetnosti.

Nakon dugogodišnjeg profesionalnog angažmana u baletskim kompanijama u SAD, odlučio je da pohađa master studije umetničke igre na Univerzitetu Arizone.

U kreativnom okruženju, počeo je da se bavi i koreografijom, što postaje značajni deo njegovog akademskog usavršavanja.

Po završetku studija preselio se u San Francisko nastupajući za kompaniju „Peninsula Ballet Theatre“, a zatim u Srbiju kako bi se pridružio Baletu Narodnog pozorišta u Beogradu. Nedavno je pokrenuo svoju trupu „Mannekin Theatre and Dance“.