Đulija Rosito je sa jedanaest godina primljena u Baletsku školu Akademije Teatra milanske Skale, čiji je direktor bila Ana Maria Prina. Tokom osam godina školovanja, prošla je kroz različite programe usavršavanja akademske klasične igre. Odmah po dobijanju diplome, 2004. godine, postaje deo baletskog ansambla Teatra milanske Skale pod direkcijom Frederika Olivijerija i ostvaruje prve značajne uloge u velikim produkcijama, izabrana od strane značajnih koreografa i balet majstora poput Pjera Lakote i Natalije Makarove.

Od svoje prve pozorišne sezone dobija solističke i glavne uloge u baletima Silfide i Bajadera.

U rangu solistkinje, sa kompanijom nastupa na matičnoj sceni i gostuje u zemlji i inostranstvu.

Veoma rano odlučuje da karijeru baletske igračice pripremane za najznačajnije role klasičnog repertoara, zameni poslom baletskog pedagoga.

Tako 2008. godine otpočinje studije pedagogije na Akademiji Teatra milanske Skale, gde je diplomirala 2010. godine.

Đulija Rosito je danas pedagog klasičnog baleta, akademske tehnike i rada na špic patikama.