Ekatarina Ulitina je rođena 1991. godine u Sankt Petersburgu.

Godine 2011. je diplomirala na Baletskoj akademiji Vaganova, nakon čega se usavršavala u Državnom akademskom Teatru Leonida Jakobsona.

Nastupala je u značajnim baletskim ostvarenjima Akademije Vaganova, kao što su: Krcko Oraščić, Žizela, Uspavana lepotica, Gajana, Bečki valcer i Bajadera.

U okviru Državnog akademskog Teatra Leonida Jakobsona, nasupala je u baletima Labudovo jezero i Uspavana lepotica.

U Baletskoj školi Nacionalne fondacije za igru predaje klasičan balet i karakterne igre profesionalnim klasama, od 2013. godine.