Nacionalna fondacija za igru
Kolarčeva 3, Beograd 11 000, Srbija


Direktor Fondacije Aja Jung


koordinatori programa: Snežana Paunić, Lena Markuš, Nevena Zabunović
telefoni: + 381 (0) 60 35 00 504, + 381 (0) 60 35 00 505, 381 (0) 60 35 00 510