Nacionalna fondacija za igru je osnovana 2010. godine u Beogradu rešenjem Ministarstva kulture Republike Srbije, sa ciljem unapređenja procesa edukacije i produkcije u oblasti umetničke igre u Srbiji.

Obiman rad na sistematizaciji znanja u oblasti umetničke igre, uvođenju i razvoju procesa edukacije za različite profesije u okviru iste oblasti, kao i saradnja sa srodnim institucijama u zemlji i inotranstvu, predstavlja samo deo osnovnih zadataka Fondacije.

Fondacija treba da stvori administrativne, organizacione i finansijske uslove za kontinuirani rad sa mladim talentima u Srbiji i regionu.

Ona bi trebala da bude most između plesnog iskustva starijih generacija i onih koji bi tek treba da daju svoj doprinos razvoju i afirmaciji umetničke igre.

U saradnji Nacionalne fondacije za igru iz Beograda sa prestiznim institucijama iz sveta poput Akademije Teatra milanske Skale, Konzervatorijuma za igru u Parizu i Akademije za igru u Jerusalemu, u Beogradu je od septembra 2011. godine počela sa radom Baletska škola. Od školske 2012/2013 godine, Fondacija sarađuje sa Akademijom Vaganova iz Sankt Peterburga.PROGRAM UVODNE BALETSKE NASTAVE
Cilj programa jeste da priblizi devojčicama i dečacima izmedju 5 i 9 godina starosti svet igre i muzike, putem ritmičkih i motoričkih aktivnosti.


Tokom rada, deca su uključena u praktičan proces igračko-ekspresivnog karaktera, razvijajući ili korigujći svoje fizičke sposobnosti i muzikalnost, ali i proširujući saznanja iz oblasti scenskih umetnosti i umetničke igre. Od nastavnih jedinica zastupljeni su: gimnastički pokret, muzičko obrazovanje,

kretanje u prostoru, plesna kreacija, vežbe koordinacije i prvi koraci klasičnog baleta uz baletski štap i u centru.


Program traje deset meseci (septembar 2011- jun 2012). Časovi su dva do tri puta nedeljno u trajanju od 60 min.PROGRAM ZA PROFESIONALNE BALETSKE IGRAČE
Obrazovni proces za formiranje profesionalnih baletskih igrača, raspoređen je na osam godina i predvidja izučavanje tehničkih i umetničkih programskih jedinica koje su složenije u odnosu na godine i psiho-fizičke sposobnosti učenika.


Program koji odgovara prvim godinama formiranja profesionalnih baletskih igrača, tretira osnovu akademsku tehniku.


Nastavni predmeti su klasični balet, podne vežbe, muzika, istorijske igre, karakterne igre, gimnastika i uvod u istoriju baleta.


Program traje deset meseci (septembar 2011– jun 2012). Časovi klasičnog baleta su svakoga dana, pet do šest puta nedeljno, u trajanju od 90 min.

STALNI I GOSTUJUĆI PEDAGOZI OD 2010 - 2013 GODINE